Palić, jezero i naselje sa istim imenom, nalazi se 8 kilometara istočno od Subotice. On uvek nudi nešto novo i neponovljivo, a svake sezone su sadržaji na njemu sve bogatiji. Izvanredni objekti sa početka 20. veka (Vodotoranj, Velika terasa, Ženski štrand i Muzički paviljon), prelep park, prepoznatljivo jezero kao i mir i tišina, čine Palić idealnim prostorom za odmor i uživanje. Trenutno na Paliću možete odsesti u hotelima visoke kategorije, renoviranim luksuznim vilama izgrađenim u takozvanom “Palićkom stilu” ili mnogim objektima privatnog smeštaja. Odlični restorani i kafići, sportski i rekreativni tereni, tri plaže, termalni bazen, Zoološki vrt, biciklističke i pešačke staze, niz raznovrsnih događaja, dinamičan kulturni život, mogućnosti zabave i dodatni sadržaji čine sveobuhvatnu ponudu turističkog centra Palić.

Svaka od ovih građevina je drugačija, shodno nameni ali u izboru materijala, konstrukciji i palićkoj crvenoj boji – one su ipak jedinstvene. Komor i Jakab su ideju povezivanja arhitekture i ambijenta Velikog parka doveli do savršenstva. Tako, odbacujući klasično nizanje građevina niz ulicu ili šetaliste pored kojih često prolazimo ali ne ulazimo ili ne primećujemo – ovde prolazimo kroz Vodotoranj i Veliku terasu. Primenom takvih prolaza, tremova i terasa izgubila se stroga podela na spoljni i unutrašnji prostor. Prožimanje prirode, arhitekture i enterijera verovatno je najveća vrednost ovih secesijskih građevina. Svi ovi objekti postal su simboli Palića. Neobična arhitektura ovih građevina namenjih odmoru i uživanju i posle više od sto godina privlače posetioce da svrate i da ih pogledaju.

Vodotoranj
Predstava pauna, na koji Vodotoranj oblikom podseća, je ranohrišćanski simbol vaskrsenja. On je izabran da predstavlja novi početak buduće banje.

Velika terasa
Projektovana kao višenamenski objekat i danas je zadržala sličnu funkciju. Na spratu se nalazila raskošna Balska dvorana. U prizemlju su bili restorani i poslastičarnica.

Ženski štrand
U vreme kad je štrand podignut važili su drugačiji društveni standardi. Žene su tada morale da se skrivaju od upitnih pogleda prolaznika dok su se kupale u jezeru.

Muzički paviljon
Najmanji secesijski objekat – Muzički paviljon, korišćen je i još uvek se koristi kao mesto za promenadne koncerte.

Spomen česma
Spomen česma podignuta je u čast završetka gradnje secesijskih građevina na Paliću i ona je tačka fokusa na kom nam se završava pogled kad od Vodotornja krenemo ka jezeru.

Palićke vaze
Dve velike plave vaze od Žolnai keramike sa likom Vodenog boga koje stoje ispred dva hotela u Velikom parku, stigle su 1910. godine kao poklon vlasnika pečujske fabrike keramike Žolnai Paliću i Subotici.Svaka od ovih građevina je drugačija, shodno nameni ali u izboru materijala, konstrukciji i palićkoj crvenoj boji – one su ipak jedinstvene. Komor i Jakab su ideju povezivanja arhitekture i ambijenta Velikog parka doveli do savršenstva. Tako, odbacujući klasično nizanje građevina niz ulicu ili šetaliste pored kojih često prolazimo ali ne ulazimo ili ne primećujemo – ovde prolazimo kroz Vodotoranj i Veliku terasu. Primenom takvih prolaza, tremova i terasa izgubila se stroga podela na spoljni i unutrašnji prostor. Prožimanje prirode, arhitekture i enterijera verovatno je najveća vrednost ovih secesijskih građevina. Svi ovi objekti postal su simboli Palića. Neobična arhitektura ovih građevina namenjih odmoru i uživanju i posle više od sto godina privlače posetioce da svrate i da ih pogledaju.

Vodotoranj
Predstava pauna, na koji Vodotoranj oblikom podseća, je ranohrišćanski simbol vaskrsenja. On je izabran da predstavlja novi početak buduće banje.

Velika terasa
Projektovana kao višenamenski objekat i danas je zadržala sličnu funkciju. Na spratu se nalazila raskošna Balska dvorana. U prizemlju su bili restorani i poslastičarnica.

Ženski štrand
U vreme kad je štrand podignut važili su drugačiji društveni standardi. Žene su tada morale da se skrivaju od upitnih pogleda prolaznika dok su se kupale u jezeru.

Muzički paviljon
Najmanji secesijski objekat – Muzički paviljon, korišćen je i još uvek se koristi kao mesto za promenadne koncerte.

Spomen česma
Spomen česma podignuta je u čast završetka gradnje secesijskih građevina na Paliću i ona je tačka fokusa na kom nam se završava pogled kad od Vodotornja krenemo ka jezeru.

Palićke vaze
Dve velike plave vaze od Žolnai keramike sa likom Vodenog boga koje stoje ispred dva hotela u Velikom parku, stigle su 1910. godine kao poklon vlasnika pečujske fabrike keramike Žolnai Paliću i Subotici.

Ansambl palićkih građevina koji pripadaju mađarskoj varijanti secesije inspirisane narodnom umetnošću Erdelja, svečano je otvoren 1912. godine. To su Vodotoranj, Velika terasa, Ženski Štrand, Muzički paviljon i Spomen česma. Arhitekti ovih građevina su Marcel Komor i Deže Jakab koji su takođe projektovali Gradsku kuću i sinagogu u Subotici.

Login Form
Register Form